Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine
0804 e2d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
3968 89b2
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl
2860 e554 500

February 07 2019

Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione Miłości
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialoveproof loveproof
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadreamadream dreamadream

February 02 2019

3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene vialoveproof loveproof
pytasz czy ja to przeżyłem
nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromweightless weightless vialoveproof loveproof

September 26 2018

1728 daea
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland vianiebieskieoczy niebieskieoczy
0190 df8c 500
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak

January 13 2018

January 07 2018

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viaazazel azazel

January 06 2018

3777 7f41
Reposted fromnatelle natelle viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl