Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

5895 cbea
Reposted fromscorpix scorpix vialubi lubi
Pozbawił cię tego, co teoretycznie ci się należało - teoretycznie, bo tak naprawdę nic i nigdy ci się nie należy. Zastąpił cię kimś innym.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione

April 17 2015

4486 91ee
Reposted fromhestjapa hestjapa viapodprzykrywka podprzykrywka

February 21 2015

Reposted fromshakeme shakeme vialoveproof loveproof
5207 1976
Reposted fromscorpix scorpix viastrangeme strangeme

February 01 2015

Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viaazazel azazel
1942 9c4d
Reposted fromrol rol
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viaromantycznosc romantycznosc
6592 6398
Reposted frommessinhead messinhead viaromantycznosc romantycznosc
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viamartexxx martexxx
9863 5384
Reposted fromrockmusic rockmusic viamartexxx martexxx
1403 9f0f 500
Reposted fromarmadillo armadillo viamartexxx martexxx
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viapodprzykrywka podprzykrywka
5888 bac9 500

pureblyss:

simply-divine-creation:

Our City House

I just can’t even handle this cuteness

 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viamagolek22 magolek22

January 30 2015

January 28 2015

Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viastrangeme strangeme
5003 3195
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
0335 0f26
Reposted fromkoizumii koizumii viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl