Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

January 07 2018

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viaazazel azazel

January 06 2018

3777 7f41
Reposted fromnatelle natelle viamywonderland mywonderland
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
0238 49ed 500
Reposted fromamatore amatore vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vianiebieskieoczy niebieskieoczy

January 02 2018

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Mam w sobie płakadełko, bardzo czuły i skomplikowany mechanizm. Wystarczy byle co, wystarczy niby nic i uruchamia się tam w środku, tam we mnie, gdzie nie mogę go wyłączyć. Uruchamia go myśl i wspomnienie o ludziach, którzy przeminęli, myśl o miejscach, do których drzwi zamknął mi ktoś tuż przed nosem i myśl o szansach, które zostały niewykorzystane, bo uczucia są najkrótszą stałą. Jest tam we mnie głęboko, wybucha, a wtedy i ja wybucham płaczem, bez ostrzeżenia, zawsze jak jestem nieprzygotowana. I nie ma wyłącznika, chyba przez przypadek wpakowano go do drugiej osoby.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby vianiebieskieoczy niebieskieoczy
7030 d6ed 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viablackheartgirl blackheartgirl

December 31 2017

7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viablackheartgirl blackheartgirl

December 28 2017

Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić.
— Krystyna Siesicka – "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaazazel azazel

December 27 2017

1519 8318
Reposted frombrumous brumous vianothingwrong nothingwrong
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness vianothingwrong nothingwrong
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viaoborze oborze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl