Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione Miłości
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialoveproof loveproof
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadreamadream dreamadream

February 02 2019

3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene vialoveproof loveproof
pytasz czy ja to przeżyłem
nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromweightless weightless vialoveproof loveproof

September 26 2018

1728 daea
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland vianiebieskieoczy niebieskieoczy
0190 df8c 500
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak

January 13 2018

January 07 2018

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viaazazel azazel

January 06 2018

3777 7f41
Reposted fromnatelle natelle viamywonderland mywonderland
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
0238 49ed 500
Reposted fromamatore amatore vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vianiebieskieoczy niebieskieoczy

January 02 2018

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Mam w sobie płakadełko, bardzo czuły i skomplikowany mechanizm. Wystarczy byle co, wystarczy niby nic i uruchamia się tam w środku, tam we mnie, gdzie nie mogę go wyłączyć. Uruchamia go myśl i wspomnienie o ludziach, którzy przeminęli, myśl o miejscach, do których drzwi zamknął mi ktoś tuż przed nosem i myśl o szansach, które zostały niewykorzystane, bo uczucia są najkrótszą stałą. Jest tam we mnie głęboko, wybucha, a wtedy i ja wybucham płaczem, bez ostrzeżenia, zawsze jak jestem nieprzygotowana. I nie ma wyłącznika, chyba przez przypadek wpakowano go do drugiej osoby.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl